top of page

מאגרי מידע

קפריסין

 

נמלים עתיקים בים התיכון

בהתבסס על הנמלים העתיקים והערים הפעילות ואזרחי הים התיכון, ייתכן שיתחיל המיפוי, הרישום והבלטה של הזהות התרבותית המקומית. במקביל, ניתן לשפר את שימור הים ושמירה על השלום. הים, המחלק ומאחד, הוא הנושא והבסיס לשינויי האקלים. מכיוון שהנמלים והערים העתיקות של הים התיכון הם הגורמים הבסיסיים לפעילויות שמבצעים האזרחים הפעילים, אלה האחרונים, אם הם קשורים ומשתפים פעולה, עשויים להתחיל את החזרה והלידה מחדש כעת.

כתבי עת בגישה פתוחה לארכיאולוגיה קפריסאית

קישורים למונוגרפיות בגישה פתוחה ולכרכים אחרים הרלוונטיים לחקר הארכיאולוגיה הקפריסאית, במיוחד פיסול.

 
bottom of page