top of page

מאגרי מידע

פרהיסטוריה

 

eHRAF תרבויות עולמיות

מסד נתונים שאצר ייל, מכיל אוספים אתנוגרפיים המכסים את כל ההיבטים של חיי התרבות והחברה.

ארכיאולוגיה של eHRAF

  מאגר מידע שאצר ייל המתמקד במסמכים תיאוריים מעמיקים של מסורות ארכיאולוגיות מרחבי העולם.

מסד נתונים איקונוגרפי של מכון ורבורג

אוסף עשיר וצומח של נתונים איקונוגרפיים ותמונות מרחבי העולם ומתקופות שונות.

 
bottom of page