יום הבחירות | ELECTION DAY


הספרייה והאוניברסיטה יהיו סגורות ב23 במרץ (יום ג') לרגל הבחירות לכנסת ה-24. הספרייה תשוב לפעילות ביום רביעי.

צאו להצביע!


The Library and University will be closed at March 23rd (Tuesday) for Israeli Elections for the 24th Knesset.

The library will open as usual at Wednesday.

0 views0 comments

Recent Posts

See All