top of page

אודות

a view from the library. copymachine and reader

הספרייה היא הלב הפועם של המחקר בחוג ובמכון לארכאולוגיה. היא הוקמה בשנת 1968 כחלק בלתי נפרד מהמכון. הספרנית הראשית הראשונה, גבריאלה בקי, החלה לבנות אוסף עם דגש על חומרים הנוגעים בארכאולוגיה ובתרבויות ושפות המזרח הקדום. חלק ניכר מעבודתה התאפשר הודות ליחסים עם ספריות ומכונים ארכאולוגים ברחבי העולם, שאפשרו "חליפין" של ספרים, ומהווים חלק חשוב מפעילות הספרייה גם היום.

מטרת הספרייה היא לתמוך בלמידה, לימוד ומחקר ארכאולוגי והיא מהווה מרכז מידע ומשאבים לכל משתמשיה. בספרייה קיימים למעלה מעשרת אלפים ספרים מודפסים ועוד כ-150 כתבי עת, לצד מאגר אלקטרוני גדל תמידית הן של ספרים והן של גיליונות כתבי עת.

מוקד האוסף הוא ארכאולוגיה של ישראל, המזרח התיכון והתרבויות העתיקות של מצרים, מסופוטמיה ואנטוליה, החל מהתקופות הפרהיסטוריות, דרך המקראיות, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, האיסלמית, הצלבנית והלאה. באוסף נמצאים גם חומרים הנוגעים למחקר הארכיאולוגי עצמו, לשיטותיו והתאוריה שמאחוריו, משאבים הקשורים במדעי-הארכאולוגיה ובנושאים תומכים, ספרי יעץ, מפות, תוכניות ועוד.

כספריית בת של הספרייה המרכזית וכחלק מרשת הספריות של אוניברסיטת תל-אביב, אוספי הספרייה הפיזיים והאלקטרונים כאחד מקוטלגים ונגישים דרך דעת”א.

מנהלת הספרייה:

דנה אקרפלד ackerfeld@tauex.tau.ac.il

סטודנטים-ספרנים:

דניאל קליימן

נגה רפפורט

אירנה זדורה

bottom of page