top of page

תורמים ותורמות

Firends of the Institute

ידידי המכון לארכאולוגיה

ידידי המכון לארכאולוגיה הינה עמותה התומכת בפעילות המכון והספרייה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בעזרת תרומתם הנדיבה נקנו רבים מספרי האוסף.

Prof. Moshe Fischer

פרופ' משה פישר (2021-1945)

ארכיאולוג, מורה וחוקר בחוג ללימודים קלאסיים ובחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח-הקדום באוניברסיטת תל אביב בין השנים 1982 ל-2014.

ספרייתו העשירה נתרמה לספרייה על ידי משפחתו. האוסף כולל אלפי ספרים העוסקים בארכיאולוגיה קלאסית, מחקרי אמנות וארכיטקטורה קדומה ועוד נושאים רבים.

Prof. Yohana Aharoni

פרופ' יוחנן אהרוני (1976-1919)

ארכיאולוג, מורה, חוקר, מייסד וראש המכון הראשון של המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. 

מירים, אשתו וארכיאולוגית גם היא, השאירה את הספרייה הביתית כפי שהיתה בעת מותו. בשנת 2020, לאחר פטירתה של מרים, בניהם תרמו למכון את הספרייה כולה. זהו אוסף יוצא דופן וקפסולת זמן של הארכיאולוגיה הישראלית בראשית דרכה, עם ספרים רבים נדרים וייחודים.

Dr. David Gal

ד"ר דוד גל (2020-1941)

ארכיאולוג ואגיפטולוג נלהב. דוד היה איש עבודת האדמה עם עסק חקלאי פעיל וגם סטודנט ולמדן, שהקדיש את זמנו ללימוד מצרים העתיקה.

הספרייה העשירה שלו בנושאי אגיפטולוגיה וארכיאולוגיה של המזרח הקרוב וארץ-ישראל נתרמה על ידי משפחתו לספרייה.

Prof. Itamar Singer

פרופ' איתמר זינגר (2012-1946)

מרצה וחוקר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניסריטת תל אביב בין השנים 1978 ל-2008. 

פרופ' זינגר היה פורץ דרך וחוקר מוביל במחקר החיתיתולוגיה והתרבויות האנטולויות הקדומות.

Prof. Israel Roll

פרופ' ישראל רול (1937-2010)

מרצה וחוקר בחוג ללימודים קלאסיים ובחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב בין השנים 1977 ל-2007.

מעל לשלוש מאות ספרים מאוספו הפרטי נתרמו על ידי משפחתו לספרייה והיו הבסיס לאוסף הקלאסי הכולל ארכיאולוגיה קלאסית, לימודים קלאסיים והיסטוריה של התקופה הרומית.

Prof. Moshe Kochavi

פרופ' משה כוכבי (1928-2008)

מייסד שותף לפרופ' יוחנן אהרוני ז"ל בהקמת המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. ניהל את המכון בשתי קדנציות. ניהל את סקר ארכאולוגי הנרחב הראשון של הרי יהודה בין השנים 1967 ל- 1968. פרופ' כוכבי היה מרצה מעורר השראה וחוקר בחוג לארכאולוגיה.

Prof. Pirhiya Beck

פרופ' פרחיה בק (1931-1998)

חוקרת אמנות עתיקה בחוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב. מייסדת החוג ללימודים המסופוטמים וללימודי אמנות המזרח הקרוב. כיהנה כראשת החוג בין השנים 1985 ל-1989, מורה מסורה לתלמידיה. הורישה את אוסף ספריה הפרטי לספריית המכון.

Prof. Raphael Giveon

פרופ' רפאל גבעון (1916-1985)

מייסד הלימודים האגיפטולוגים בחוג לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. מרצה וחוקר בחוג, ניהל משלחות סקר למקדש סרביט אל-ח'אדם, בדרום סיני בין השנים 1968 ל-1978. הוריש את אוסף ספריו הפרטי לספריית המכון.

Ephrat-Tirzah Yeivin

אפרת-תרצה ייבין (1930-1975)

מרצה בחוג לארכאלוגיה באוניברסטית תל-אביב. תרומה ניתנה בשמה על ידי משפחתה וחבריה.

bottom of page