top of page

משאבים

כאן תוכלו לגשת למשאבים שונים הזמינים באינטרנט. צוות הספרייה אוסף ואוצר את הרשימות כדי להתאימן לצרכי הקוראים שלנו- סטודנטים, חוקרים ומרצים.

שימו לב - כדי לגשת לחלק מהמשאבים יש צורך להגדיר גישה מרחוק למשאבי ספריות האוניברסיטה. ראו הוראות כאן.

bottom of page